Het doel van de Stichting Vrienden is Museum De Roos met raad en daad - maar zeker ook financieel – te ondersteunen. De afgelopen jaren heeft de stichting diverse keren een financiële bijdrage gedaan voor de aankoop van objecten die de kerncollectie van het museum ten goede komt.

Regelmatig zijn bedragen gedoneerd voor de aanschaf van schilderijen van Bergse kunstenaars of voor kunstenaars die Geertruidenberg als onderwerp hadden gekozen. Een forse bijdrage was voor een groot LED-scherm om de documentaire over de gemeente Geertruidenberg - 'Oude rijkdom, nieuwe rijkdom' optimaal te kunnen tonen.

Een Franse kaart van de belegering van Geertruidenberg in 1795 werd in 2017 geschonken.

In 2018 werd de restauratie betaald van de het bureau in Biedermeierstijl. Dit was een geschenk van de fam. De Bruijn, die ooit het pand De Roos schonk aan de Gemeente onder voorwaarde dat het een culturele bestemming zou krijgen en houden.

Ganzenveerpennen als cadeautje voor leerlingen van basisscholen van G’berg wanneer ze in klassenverband het museum bezoeken zijn een andere bijdrage van de Stichting.

Penningmeester van de Stichting Ron Haveman heeft 6 maquettes gemaakt van de 6 belegeringen, welke G’berg in de loop van de 12e tot de 18e eeuw heeft moeten doorstaan. Hiervoor heeft de Stichting de materiaalkosten betaald.

Recent is door Ron een model van een middeleeuwse Bergse Kogge gemaakt, waarvan de materiaalkosten door de Stichting gesponsord zijn.

  • Een model van een zalmschouw, een schip voor de visserij op binnenwateren is aangekocht, waaraan de Stichting 50% bijdraagt. De andere 50% wordt door het museum zelf bekostigd.

  • Momenteel (febr. 2021) wordt door 3 leden van modelbouwclub “Het Stormanker” een model van de stoomraderboot “Stad Geertruidenberg 2” gebouwd. Dit beurtschip werd in 1862 te water gelaten in Krimpen a/d Lek. Materiaalkosten worden door de Stichting en door Bunkercentrum Dongemond gesponsord. De bedoeling is met deze modellen een maritieme “hoek” in het museum in te richten.